search  
 
-A +A
 
www.prakobbeef.co.th หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวและกิจกรรม ติดต่อเรา        
ร่วมทีมกับเรา
 
 

เนื้อโคขุนสด/เนื้อวัวสด


   


เนื้อน่องติดกระดูก

 


Bottom Round/silverside

 


Top Round/Topside

  ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อส่วนที่ใกล้เคียงกับเนื้อพับใน อยู่ในบริเวณที่ใกล้กัน
แต่ก็มิได้หมายความว่าเนื้อส่วนนี้จะไม่มีลักษณะที่เป็นจุดเด่น แต่กลับ
มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบสายพันธุ์มาจากแม่พันธุ์ชั้นเยี่ยมจากฝรั่งเศส
ทำให้ทั้งเนื้อแดงมีความเข้มข้น มัน กลมกล่อม
  เป็นเนื้อบริเวณชายโครงหลังส่วนบน ค่อนไปทางสะโพกหลัง เป็นเนื้อ
ที่มีไขมันแทรกอยู่ตรงกลางของก้อน มีส่วนที่เป็นเนื้อแดงอยู่ค่อนข้าง
มาก เมื่อเทียบกับไขมัน แต่กลับได้ลักษณะพิเศษของไขมันเข้ามาทด
แทน

   


D-rump / or Sirloin/ Rump

 


Hump /chuck crest

 


Paleron

เนื้อรั้มเป็นส่วนของขาหลัง พวกเนื้อสะโพกเส้นกล้ามเนื้อละเอียด  เนื้อโคขุนส่วนโหนก /เนื้อหนอก (Hump /chuck crest)
เป็นเนื้อส่วนหลังของวัวที่นูนออกมา มีปริมาณของไขมันแทรกปะปน
ในเนื้อทั้งแผ่นอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับสไลด์บาง  เป็นเนื้อบริเวณกล้ามอกด้านในของวัว เมื่อทำการสไลด์เนื้อส่วนนี้ออก
มา จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายใบไม้อย่างชัดเจน โดยเส้นไขมันจะแทรก
อยู่เป็นรูปก้านใบไม้ เป็นหนึ่งในเนื้อที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมว่า
เป็นเนื้อที่มีความหวาน และนุ่มลิ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าเป็นเนื้อใบพายที่ได้จากสายพันธุ์ยุโรปนั้นจะมีจุดเด่นมาก

   


Chuck

   
เป็นเนื้อส่วนที่ได้มาจากส่วนหน้ารองลงมาจากเนื้อหนอก ลักษณะเนื้อ
สันคอนี้ค่อนข้างสีชมพูออกแดง มีไขมันแทรกมากและไม่มีความเหนียว
ของเนื้อ


   

 
  | หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวและกิจกรรม | ติดต่อเรา |      
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
PRAKOB BEEF PRODUCTS CO.,LTD
131 MOO.7 NONGKOB
Tel : 093-6154242 Fax: 032287099
Email : prakobbeef@gmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic