search  
 
-A +A
 
www.prakobbeef.co.th หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวและกิจกรรม ติดต่อเรา        
ร่วมทีมกับเรา
 
 

About us

 

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดัก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2545 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ล้านบาท และได้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 5.0 ล้านบาทและได้แก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 เราเป็นผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปเนื้อวัว เนื้อโคขุน รายใหญ่ของประเทศไทย เป็นโรงชำแหละโคขุน/โคเนื้อที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย สามารถชำแหละวัว โคขุน /โคเนื้อ ได้ 15 ตัว / ชั่วโมง เพื่อจำหน่ายเนื้อวัว ชำแหละให้กับลูกค้าและ ซุบเปอร์สโตร์รายใหญ่ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล และเนื้อโคขุนชำแหละของเรา สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เราได้รับการรับรองการส่งออกเนื้อโคฃำแหละ (โรงงานส่งออกหมายเลข 167 จากกรมปศุสัตว์) เราจัดจำหน่ายเนื้อโคขุนสด เนื้อโคขุนแช่แข็ง เนื้อโคขุนแปรรูป เช่น เนื้อสเต็ก สันในสเต็ก  สันนอกสเต็ก ริบอายสเต็ก ทีโบนสเต็ก ลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ ไส้กรอกเนื้อวัว เนื้อโคขุนต้มแซบ เนื้อโคขุนฮ่องเต้ ฯลฯ


เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง และห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ อีกทั้งมุ่งมั่นใส่ใจด้านคุณภาพและมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯได้รับการรองด้านคุณภาพการผลิตและการจัดการต่างๆ จากหน่วยงานราชการซึ่งได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข (กรมปศุสัตว์) คณะกรรมการกลางอิสลามกลางแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดราชบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และทางกรุงเทพมหานคร  เช่น Food safety, Halal, GMP,EST No .167 อีกทั้งได้ร่วมโครงการกับภาครัฐบาล โดยมีการรณรงค์ให้แต่ละท้องถิ่นมีโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยและถูกต้องตามมาตรฐานทางสุขอนามัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ขนาดกลางและขนาดเล็กได้เชือดชำแหละโคขุน  ผลิตและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคตามมาตรฐานของภาครัฐ

 ด้วยระบบการเชือดโค แบบฮาลาลที่ได้มาตรฐานระดับสากลและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยของผู้บริโภค สินค้าของเราถูกส่งด้วยรถที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมการทำงานด้วยระบบ GPS จัดส่งและบริการลูกค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยมและตรงตามเวลาที่กำหนด

ด้วยความตระหนักถึงผู้บริโภค เราจึงได้ลงทุนในส่วนระบบการผลิตอาหารที่ดี (GMP) และการตรวจวิเคราะห์จุดวิกฤต (HACCP) ทางบริษัทฯได้เชิญ วิทยากร จากองค์กรภาครัฐและเอกชน มาให้ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ อบรมบุคลากรของบริษัท เพื่อสามารถให้บริการกับลูกค้าทุกท่านอย่างดีเยี่ยม และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และตลาด AECอีกด้ว

 

Vision

เป็นผู้นำด้านการให้บริการทางด้าน เนื้อโคขุน  และสินค้าแปรรูปจากเนื้อวัว ประเภทต่างๆ
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 
  | หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวและกิจกรรม | ติดต่อเรา |      
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
PRAKOB BEEF PRODUCTS CO.,LTD
131 MOO.7 NONGKOB
Tel : 093-6154242 Fax: 032287099
Email : prakobbeef@gmail.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic