เนื้อโคขุนสด/เนื้อวัวสด


เนื้อน่องติดกระดูก


Bottom Round/silverside

ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อส่วนที่ใกล้เคียงกับเนื้อพับใน อยู่ในบริเวณที่ใกล้กัน
แต่ก็มิได้หมายความว่าเนื้อส่วนนี้จะไม่มีลักษณะที่เป็นจุดเด่น แต่กลับ
มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบสายพันธุ์มาจากแม่พันธุ์ชั้นเยี่ยมจากฝรั่งเศส
ทำให้ทั้งเนื้อแดงมีความเข้มข้น มัน กลมกล่อม

Top Round/Topside

เป็นเนื้อบริเวณชายโครงหลังส่วนบน ค่อนไปทางสะโพกหลัง เป็นเนื้อ
ที่มีไขมันแทรกอยู่ตรงกลางของก้อน มีส่วนที่เป็นเนื้อแดงอยู่ค่อนข้าง
มาก เมื่อเทียบกับไขมัน แต่กลับได้ลักษณะพิเศษของไขมันเข้ามาทด
แทน

D-rump / or Sirloin/ Rump

เนื้อรั้มเป็นส่วนของขาหลัง พวกเนื้อสะโพกเส้นกล้ามเนื้อละเอียด
Hump /chuck crest

เนื้อโคขุนส่วนโหนก /เนื้อหนอก (Hump /chuck crest)
เป็นเนื้อส่วนหลังของวัวที่นูนออกมา มีปริมาณของไขมันแทรกปะปน
ในเนื้อทั้งแผ่นอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับสไลด์บาง
Paleron

เป็นเนื้อบริเวณกล้ามอกด้านในของวัว เมื่อทำการสไลด์เนื้อส่วนนี้ออก
มา จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายใบไม้อย่างชัดเจน โดยเส้นไขมันจะแทรก
อยู่เป็นรูปก้านใบไม้ เป็นหนึ่งในเนื้อที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมว่า
เป็นเนื้อที่มีความหวาน และนุ่มลิ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าเป็นเนื้อใบพายที่ได้จากสายพันธุ์ยุโรปนั้นจะมีจุดเด่นมาก

Chuck

เป็นเนื้อส่วนที่ได้มาจากส่วนหน้ารองลงมาจากเนื้อหนอก ลักษณะเนื้อ
สันคอนี้ค่อนข้างสีชมพูออกแดง มีไขมันแทรกมากและไม่มีความเหนียว
ของเนื้อ