เนื้อโคขุน/เนื้อวัวตัดแต่ง
(Beef Primal Cuts)Rib Eye

เนื้อส่วนต้นซีโครงที่ตัดเอากระดูกและเอ็นรอบนอกออกเหลือแต่เนื้อส่วนกลางที่ให้รสชาติดีที่สุด เป็นส่วนที่นุ่มและมีรสเข้ม เหมาะนำมาย่าง หรือ ทอดด้วยน้ำมันน้อยRead More

 


Rib Steak

เนื้อส่วนซี่โครงชิ้นที่ 6-12 นำมาตัดเป็นชิ้นแบบติดหนือไม่ติดกระดูกก็ได้ จะมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อส่วนนี้มาก บริเวณขอบจะมีชิ้นเอ็ดคั่นก่อนถึงชั้นไขมัน นำมาย่างหรืออบแล้วจะอร่อยมาก ส่วนนี้ราคาแพง เช่น Rib roast, rib steakT-Bone Steak

เนื้อส่วนสันนอกส่วนติดกระดูก เนื้อช่วงเอวของวัว (shortloin) ตัดมาจากส่วนกลางพร้อมกระดูกรูปตัวที จะป็นส่วนที่มีเนื้อส่วนเนื้อสันนอก (sirloin or striploin)และสันใน ส่วนกลางถึงปลาย(fillet or tenderloin)อยู่ชิ้นเดียวกัน อาหารจานที่รู้จักกันดีคือ T-Bone steak


Porterhouse

เนื้อส่วนสันนอกส่วนติดกระดูก เนื้อช่วงเอวของวัว (shortloin) ตัดมาจากส่วนปลาย พร้อมกระดูกรูป จะป็นส่วนที่มีเนื้อส่วนเนื้อสันนอก (sirloin or striploin)และสันในส่วนกลาง (fillet or tenderloin) อยู่ชิ้นเดียวกัน อาหารจานที่รู้จักกันดีคือ Porterhouse steak


Tenderloin

เทนเดอร์ลอยน์ หรือสันใน เนื้อส่วนที่ละเอียด นุ่มมากที่สุด ไม่มีไขมัน จัดเป็นประเภทเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุด เป็นเนื้อส่วนที่ตัดจากกลางลำตัว เป็นส่วนที่อยู่ทั้งสองข้างของแนวกระดูกสันหลัง เนื้อเทนเดอร์ลอยด์หรือเนื้อสันในเป็นส่วนหนึ่งของ short loin (ประกอบไปด้วยส่วน tenderloin และ top loin)


Mince Beef

เนื้อวัวบดนี้ ได้จาก การนำเนื้อวัวหลากหลายส่วน เช่น เนื้อแดงที่ตัดแต่งจากเนื้อส่วนขาหลังหรือขาหน้านำไปเข้าเครื่องบดสามารถนำไปปรุงประกอบอาหารเป็นเมนูต่างๆ


Fine mince Beef

เนื้อวัว บดละเอียด ได้จาก ส่วนเนื้อแดงที่ตัดแต่งจากเนื้อส่วนขาหลังและขาหน้า นำไปผ่านเครื่องบดเนื้ออย่างละเอียดสามารถนำไปปรุง ประกอบอาหารเป็นเมนูต่างๆ ได้


Beef Cubed

เนื้อวัวหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านี้ ได้จากส่วนกล้ามเนื้อของส่วนขาหลังวัว เหมาสำหรับนำมา ผัด มอ ย่าง ตุ๋น หรือต้ม สามารถนำส่วนน่องวัวมาหั่นเป็นลูกเต่าเพื่อทำเป็นเมนูตุ๋นเนื้อวัวฮ่องเต้ หรือ ต้มแซบเนื้อวัว


Beef Soup Bone

กระดูกข้อขาวัว เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำซอส ไขมันในข้อวัวเมื่อนำไปต้มจะเก็บไว้ทำซอสเช่น ซอสบอร์เดอเลซ ใช้ทำน้ำสต็อก