About us

 

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดัก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2545 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ล้านบาท และได้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 5.0 ล้านบาทและได้แก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 เราเป็นผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปเนื้อวัว เนื้อโคขุน รายใหญ่ของประเทศไทย เป็นโรงชำแหละโคขุน/โคเนื้อที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย สามารถชำแหละวัว โคขุน /โคเนื้อ ได้ 15 ตัว / ชั่วโมง เพื่อจำหน่ายเนื้อวัว ชำแหละให้กับลูกค้าและ ซุบเปอร์สโตร์รายใหญ่ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล และเนื้อโคขุนชำแหละของเรา สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เราได้รับการรับรองการส่งออกเนื้อโคฃำแหละ (โรงงานส่งออกหมายเลข 167 จากกรมปศุสัตว์) เราจัดจำหน่ายเนื้อโคขุนสด เนื้อโคขุนแช่แข็ง เนื้อโคขุนแปรรูป เช่น เนื้อสเต็ก สันในสเต็ก  สันนอกสเต็ก ริบอายสเต็ก ทีโบนสเต็ก ลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อแดดเดียว เนื้อสวรรค์ ไส้กรอกเนื้อวัว เนื้อโคขุนต้มแซบ เนื้อโคขุนฮ่องเต้ ฯลฯ


เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง และห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ อีกทั้งมุ่งมั่นใส่ใจด้านคุณภาพและมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯได้รับการรองด้านคุณภาพการผลิตและการจัดการต่างๆ จากหน่วยงานราชการซึ่งได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข (กรมปศุสัตว์) คณะกรรมการกลางอิสลามกลางแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดราชบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และทางกรุงเทพมหานคร  เช่น Food safety, Halal, GMP,EST No .167 อีกทั้งได้ร่วมโครงการกับภาครัฐบาล โดยมีการรณรงค์ให้แต่ละท้องถิ่นมีโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยและถูกต้องตามมาตรฐานทางสุขอนามัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ขนาดกลางและขนาดเล็กได้เชือดชำแหละโคขุน  ผลิตและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคตามมาตรฐานของภาครัฐ

 ด้วยระบบการเชือดโค แบบฮาลาลที่ได้มาตรฐานระดับสากลและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยของผู้บริโภค สินค้าของเราถูกส่งด้วยรถที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมการทำงานด้วยระบบ GPS จัดส่งและบริการลูกค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยมและตรงตามเวลาที่กำหนด

ด้วยความตระหนักถึงผู้บริโภค เราจึงได้ลงทุนในส่วนระบบการผลิตอาหารที่ดี (GMP) และการตรวจวิเคราะห์จุดวิกฤต (HACCP) ทางบริษัทฯได้เชิญ วิทยากร จากองค์กรภาครัฐและเอกชน มาให้ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ อบรมบุคลากรของบริษัท เพื่อสามารถให้บริการกับลูกค้าทุกท่านอย่างดีเยี่ยม และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และตลาด AECอีกด้ว

 

Vision

เป็นผู้นำด้านการให้บริการทางด้าน เนื้อโคขุน  และสินค้าแปรรูปจากเนื้อวัว ประเภทต่างๆ
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน