เนื้อโคขุนสด/เนื้อวัวสด
(Beef Primal Cuts)

 

เนื้อน่องติดกระดูก 

Bottom Round/silverside
เนื้อโคขุนสะโพกล่างทั้งชิ้น หรือเนื้อพับนอก

ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อส่วนที่ใกล้เคียงกับเนื้อพับใน อยู่ในบริเวณที่ใกล้กัน แต่ก็มิได้หมายความว่าเนื้อส่วนนี้จะไม่มีลักษณะที่เป็นจุดเด่น แต่กลับมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบสายพันธุ์มาจากแม่พันธุ์ชั้นเยี่ยมจากฝรั่งเศส ทำให้ทั้งเนื้อแดงมีความเข้มข้น มัน กลมกล่อม ส่วนไขมันที่ติดอยู่ในบริเวณขอบชิ้นเนื้อ จะมีลักษณะคล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ เนื้อส่วนนี้จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเนื้อแดง แต่ไม่อยากเสียความหวานหอมของไขมันไป เมื่อนำไปย่างที่ความสุก 90% จะเห็นเนื้อที่ได้ มีสีสันสวยงาม พร้อมกับเคลือบแฝงไปด้วยความเงางามของไขมันที่ละลายจากความร้อน เมื่อรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ แล้ว จะทำให้มื้ออาหารสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

Top Round/Topside
เนื้อโคขุนสะโพกบนทั้งชิ้น หรือเนื้อพับใน

เป็นเนื้อบริเวณชายโครงหลังส่วนบน ค่อนไปทางสะโพกหลัง เป็นเนื้อ
ที่มีไขมันแทรกอยู่ตรงกลางของก้อน มีส่วนที่เป็นเนื้อแดงอยู่ค่อนข้าง
มาก เมื่อเทียบกับไขมัน แต่กลับได้ลักษณะพิเศษของไขมันเข้ามาทด
แทน ซึ่งไขมันชนิดนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยกับไขมันจากส่วนอื่นๆ เนื่อง
จากอยู่ติดกับก้อนเนื้อที่มีการเคลื่อนไหนบ่อยครั้ง ทำให้ไขมันส่วนนี้มี
ความนุ่มมัน หวาน เค็ม เหมาะที่จะใช้สำหรับอาหารประเภท ต้ม หรือ
ย่าง ซึ่งจะทำให้เนื้อส่วนนี้ปล่อยความหอม มัน นุ่มลิ้นออกมาได้อย่าง
เต็มที่

 

D-rump / or Sirloin/ Rump
เนื้อสันสะโพกโคขุน

เนื้อรั้มเป็นส่วนของขาหลัง พวกเนื้อสะโพกเส้นกล้ามเนื้อละเอียด สามารถนำชิ้นสะโพกขาหลังส่วนนนี้มาตัดเป็น รั้มสเต็กหรือนำมาตัดเป็นเนื้ออบ


 

Hump /chuck crest
เนื้อโคขุนส่วนโหนก /เนื้อหนอก

เป็นเนื้อส่วนหลังของวัวที่นูนออกมา มีปริมาณของไขมันแทรกปะปน
ในเนื้อทั้งแผ่นอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับสไลด์บาง แล้วใช้ย่าง
บนกระทะร้อน โดยย่างที่ความสุก 100% เมื่อรับประทานจะรู้สึกถึง
รสอร่อยของเนื้อที่เข้มข้น ประกอบกับเมื่อเคี้ยวแล้วจะมีความหวาน

 

Paleron
เนื้อโคขุนใบพาย/เนื้อใบพาย

เป็นเนื้อบริเวณกล้ามอกด้านในของวัว เมื่อทำการสไลด์เนื้อส่วนนี้ออก
มา จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายใบไม้อย่างชัดเจน โดยเส้นไขมันจะแทรก
อยู่เป็นรูปก้านใบไม้ เป็นหนึ่งในเนื้อที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมว่า
เป็นเนื้อที่มีความหวาน และนุ่มลิ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าเป็นเนื้อใบพายที่ได้จากสายพันธุ์ยุโรปนั้นจะมีจุดเด่นมาก เช่นจาก
จากแม่พันธุ์สายพันธุ์ซิมเมนทอลของสวิตเซอร์แลนด์ ที่สามารถนำไป
ประกอบอาหารได้ทุกประเภทที่ความสุก 98% โดยเฉพาะเมื่อนำไป
รับประทานโดยย่างบนกระทะร้อน จะรู้สึกได้ว่า ตัวเนื้อนุ่ม และแตก
ละลายออกมา จนแทบไม่ต้องออกแรงเคี้ยวมาก ซึ่งในต่างประเทศนั้น
ให้การยอมรับว่า เป็นเนื้อลำดับต้นๆ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นโต๊ะ
อาหารในวันสำคัญต่างๆ
 


 

Chuck
เนื้อโคขุนสันคอ

เป็นเนื้อส่วนที่ได้มาจากส่วนหน้ารองลงมาจากเนื้อหนอก ลักษณะเนื้อ
สันคอนี้ค่อนข้างสีชมพูออกแดง มีไขมันแทรกมากและไม่มีความเหนียว
ของเนื้อ นิยมสำหรับใช้สไลด์ย่าง ทำให้เวลารับประทานโดยการย่างที่
ความสุก 80% รสชาติของเนื้อบวกกับน้ำหมักที่ถูกปรุงอย่างนุ่มนวล
ทำให้มีรสหวานเค็ม และเข้มข้นเข้ากันได้เป็นอย่างดี จนเป็นหนึ่งใน
ตัวเลือกสำหรับนักชิมเนื้อที่ชอบไขมันแทรกและความนุ่มไม่ควรพลาด